Priser og vilkår for levering av catering-produkter fra Gla'Laksen

Ønsker du å få bestillingen på catering levert til deg er det noen kritterier som må oppfylles. Har du noen spørsmål angående dette er det bare å ta kontakt oss pr. tlf, eller sende oss en e-post på post@gla-laksen.no

Leveringsområde og pris:

Ved ønske om utkjøring på søndag/Helligdager må dette avtales med butikken, Pris på utkjøring er da det dobbelte av normalt, og vi forbeholder oss retten til å kunne si nei til utkjøring på søn/helligdager ut fra vår vurdering.