Reker og blåskjell er best i april!

Om vinteren legger blåskjell og reker opp et energilager til vårens gyting, og vokser seg derfor kjøttfulle og gode på smak. Det kalde vannet i sjøen om vinteren skaper optimale levevilkår for skalldyr.

Når det er iskaldt i vannet forsvinner algene, noe som bedrer levevilkårene for skalldyr og skjell blir bedre. Skalldyrene blir ”fastere i fisken”, bedre i smaken og oppnår en generelt høyere kvalitet i det kalde vintervannet. Blåskjell og reker legger opp et energilager til vårens gyting, og vokser seg derfor kjøttfulle og gode på smak. Dette gjelder også mange saltvanns- og ferskvannsfisk, samt kamskjell og sjøkreps.

Krabber er på sitt beste på høsten i september og oktober, mens hummer har en lang sesong helt fra oktober til mars.